Home 5 ADM-training

ADM-training

ADM-training

ADM-training betekent kennis vergroten en leren signalen van ADM-misbruik in de organisatie te herkennen en aan te pakken. Een up-to-date ADM-beleid op papier is een goede eerste stap, de implementatie van dit beleid een belangrijke tweede. Als je verwacht van leidinggevenden dat ze het ADM-beleid goed toepassen, is een ADM-training een vereiste. In onze ADM-trainingen op maat brengen we bewustwording van ADM-gebruik op de werkvloer over aan leidinggevenden.

 Inhoud ADM-training
We geven management uitleg over middelen en hun werking, hoe ze en medewerkers met een doseringsprobleem vroegtijdig kunnen signaleren en over de procedures en regelgeving m.b.t. ADM-beleid. We delen feiten en onderbouwen met data, geven inzicht in de impact en vertellen verhalen, ónze verhalen. Want ja, we spreken uit ervaring; we zijn ervaringsdeskundig. Tezamen met onze opgebouwde expertise en data-onderbouwing kennen we alle fijne kneepjes van ADM-gebruik en ADM-preventie. We weten hoe slim mensen met een doseringsprobleem zijn om hun gebruik geheim te houden. Daarom delen we ook praktische tips en checks om gesprekstechnieken af te stemmen en geven hiervan voorbeelden. Onze ADM-trainingen maken we op maat met onze opgedane kennis en ervaring vanuit diverse branches en bij verschillende organisaties.

Respectvol handelen
In onze trainingen ontstaat bij deelnemers regelmatig herkenning, want verslaving is in ieders omgeving wel bekend, maar de uiteindelijke signalen of hoe te handelen zijn lastig. We geven medewerkers handvatten hoe ze signalen van ADM kunnen herkennen. We vertellen welk gedrag erbij hoort, welke risico’s er zijn en wat voor invloed dit heeft op de desbetreffende werknemer én de collega’s.

We leren deelnemers hoe ze op een respectvolle en veilige manier kunnen handelen. We begrijpen goed dat dit onderwerp gevoelig ligt en dat het over mensen gaat. We zeggen ook: Verslaving is een ziekte, als werkgever moet je hulp bieden. Daarbij weten we ook hoe lastig dit is en dat het afhankelijk is van de desbetreffende medewerker. Ook hierbij bieden we hulp, tijdens een training en ook later kunnen we begeleiden en coachen in gesprekken of de gesprekken voeren.

Incompany ADM-training

Zoals ADM-beleid passend is bij de organisatie, zijn onze incompany ADM-trainingen ook op maat gemaakt. We delen graag enkele reacties van deelnemers aan onze ADM-trainingen. Meer ervaringen van opdrachtgevers vind je op onze pagina Opdrachtgevers

Een ADM-training boeken of eerst kennismaken? Dat kan, vraag nu een gratis adviesgesprek aan via onderstaand formulier, bel 06-16388133 of stuur een bericht naar info@adm-support.nl

We zijn heel blij met de support en de persoonlijke aandacht van ADM-support. De training wordt op een enthousiaste manier gebracht, in een krachtige vorm en met veel persoonlijke aandacht. De trainers zijn enorm bevlogen, je voelt aan alles dat ze hun missie willen verkondigen. De ervaringsdeskundigheid van de trainers en de cijfers die genoemd worden, doet veel met de deelnemers. Het is een interventie met diepgang, het raakt onze medewerkers. 

Uit de verhalen die daar gedeeld worden, blijkt maar weer dat iedereen wel iemand kent met een ADM-verslaving. Echt een verborgen probleem dat veel groter is dan we vermoeden. Deze waardevolle training zorgt voor bewustwording bij ons allemaal, waardoor we nog alerter zijn op frequent verzuim en gedrag op de werkvloer. Uiteindelijk met als doel om voor iedereen een fijne, veilige werkplek te creëren. En dat kan ik iedereen aanraden.

Harry Wagter

HR Manager, AEB Amsterdam

ADM-support heeft ons begeleid bij het hernieuwen van ons ADM-beleid. Bovendien hebben ze trainingen gegeven aan onze leidinggevenden en medewerkers over ADM: wat is ADM en hoe herken je ADM-symptomen, etc. We verwachten van onze leidinggevenden dat ze alles opmerken, dan willen we ze ook de juiste tools in handen geven. We bieden deze trainingen aan vanuit de werkgever, en deze kennis neem je in je privé-leven ook mee. 

De trainers spreken vanuit ervaring en zijn daarin heel open. Je krijgt te zien wat alcohol, drugs en medicijnen voor invloed hebben op iemands functioneren. Dat vond ik zeer sterk en confronterend. Waarschijnlijk staan we daar als werkgever vaak te kort bij stil. Zo’n training creëert bewustwording en daarna ga je open met elkaar in gesprek. Het is niet allemaal zwart-wit. Ja, we voeren een zero tolerance beleid op ADM, maar als iemand aangeeft hulp nodig te hebben, willen we die hulp ook bieden. En dan is een helder ADM-beleid een must.

Arjen Baars

Directeur, NV Haagse Milieu Services

Neem contact met ons op

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?