ADM-support

Vanuit ervaringsdeskundigheid helpen we bedrijven en hun werknemers een veilige, vitale en verantwoorde werkomgeving te bieden, door ontwikkeling en implementatie van ADM-beleid, training en voorlichting.  

Vraag hier een gratis adviesgesprek aan. 

Veiligheid

25% van alle bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd!

Vitaliteit

70% van de verslaafden heeft een vaste baan.

Verantwoordelijkheid

20% van de werknemers heeft last van het gebruik van een collega.

ADM-problematiek op de werkvloer

ADM staat voor Alcohol, Drugs en Medicijnen. Als je niet meer zonder bepaalde middelen kunt, is het verslaving. Gebruik bij werknemers onder werktijd of daarbuiten werkt door op de werkvloer. Moeite met ADM-dosering is een verborgen probleem dat veel groter is dan je vermoedt. Als leek herken je de signalen vaak te laat. Je wilt ADM-problematiek op de werkvloer voorkomen, ook vanuit goed werkgeverschap.

“Verslaving is een ziekte, als werkgever moet je hulp bieden.”

De ervaringscijfers liegen er niet om: 70% van de verslaafden heeft een vaste baan en 25% van de bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd.

Preventie met ADM-beleid

Wat kun je als werkgever doen? Preventief te werk gaan: een actueel ADM-beleid opstellen, tijdige signalering trainen bij leidinggevenden, voorlichting geven aan werknemers over ADM en indien nodig, passende hulp bieden bij doseringsproblemen. ADM-support helpt bedrijven aan een gezonde, vitale werkomgeving voor álle werknemers.

Het ADM-beleid hoort bij preventie en als goed werkgever kiezen wij voor zorgvuldigheid. Dat betekent ook een up-to-date ADM-beleid, zodat we meteen adequaat kunnen handelen. Dat kan ik iedereen aanraden.

Mourik Infra BV

ADM heeft een prominente plaats in ons beleid en de ADM-workshops maken onderdeel uit van ons onboarding programma. Edo vertelt met verve over verslavingsproblematiek, juist omdat hij als persoon hiermee bekend is. Dat vind ik meteen ook zo krachtig aan zijn trainingen.

Heerema Marine Contractors Nederland SE

Onze diensten

ADM-beleid

Een passend up-to-date beleid dat voldoet aan wet- en regelgeving.

Lees meer

ADM-training

Tijdige signalering door kennisvergroging over ADM

Lees meer

ADM-voorlichting

Bewustwording van ADM-gebruik op de werkvloer.

Lees meer

ADM-begeleiding

Support bij interventie, coaching, begeleiding in gesprekken

Lees meer

ADM-testen

Testen volgens ADM-beleid en privacy gewaarborgd.

Lees meer

ADM-partner

Periodiek trainen, voorlichten en ADM-beleid updaten.

Lees meer

Onze werkwijze

Preventie

ADM-beleid voor preventie en draagvlak

Signalering

Training en voorlichting in hoe te handelen

Awareness

Samen bewust en verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

Resultaat

tot 25% minder ongevallen en verzuim.

ADM-support heeft als eerste met een aantal BIG-geregistreerde mensen een onaangekondigde controle uitgevoerd. Meer dan 50% van de medewerkers was onder invloed aan het werk, bleek uit de test. We schrokken ons rot en tegelijkertijd werden onze vermoedens bevestigd. De dag erna hebben we alle medewerkers op de hoogte gesteld van het ADM-beleid en we zetten onze onaangekondigde controles voort. Medewerkers die niks met deze problemen van doen hadden, vonden het fijn dat dit werd aangepakt. Een collega zelf verlinken voelt niet goed, nu is het geregeld. 

Dit ADM-beleid voeren we nu zo’n 3 à 4 jaar uit en het resultaat van dit beleid is dat we weten waarop we moeten letten en dat sporadisch mensen positief testen op verslavende middelen. Onze mensen werken op de terminal met grote, zware machines en onder invloed zijn tijdens het werk is een groot risico. 

We hebben met ons ADM-beleid in een paar jaar tijd een enorme vooruitgang geboekt naar een veiligere werkomgeving. We kunnen ADM-support daarom ook van harte aanbevelen.

Peter van Veelen

General Manager, Combined Cargo Terminals b.v.

Naar mijn mening maak je ADM-beleid om medewerkers hulp te bieden die ze nodig hebben. Tegelijkertijd schept het ook meer veiligheid voor de medewerkers die niet verslaafd zijn. Ik zeg ze regelmatig: ‘Ik wil dat jij gezond thuis komt.’

Een goed ADM-beleid levert je een gezonder en betrouwbaarder personeelsbestand op en je vermijdt onverwacht hoge kosten in de toekomst. Alcohol-, drugs-, medicijnen-, gokverslaving, etc. komt vaak voor en daaromheen hangt criminaliteit. Ik signaleer het bij veel logistieke bedrijven en ook welke patronen op de werkvloer dan zichtbaar zijn.  

Edo vertelt vanuit ervaring en legt steeds zijn ziel een klein stukje bloot in zijn introductie, voorlichting en trainingen. Dat maakt veel indruk. Hij maakt samen met de bedrijven het ADM-beleid en doet interventies als een casus zich voordoet in. ADM-support kan bovendien mensen faciliteren, die bevoegd zijn (BIG geregistreerd) om medewerkers te laten testen indien gewenst en overeenkomstig het beleid.

Danny de Hey

Interim manager en projectmanager

Neem contact met ons op

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?