Home 5 ADM-testen

ADM-testen

ADM-testen

Volgens de huidige wet- en regelgeving ben je als werkgever niet bevoegd om ADM-testen op medewerkers uit te voeren. ADM-testen geven een signaal af en kunnen vermoeden van middelengebruik aantoonbaar maken. Hoewel we ons liever richten op de preventie van ADM op de werkvloer en ons hierbij vooral richten op ADM-beleid, training en voorlichting aan werknemers, bieden we een oplossing voor werkgevers om testen toch mogelijk te maken. Uiteindelijk draagt een goede uitvoering van het ADM-beleid bij aan de veiligheid en gezondheid van álle werknemers binnen de organisatie.

Privacy waarborging
Na een aanvraag nemen we direct contact op met ons landelijke team van BIG-geregistreerde professionals. Zij kunnen razendsnel ter plaatse zijn en voeren de alcohol- en drugstesten op locatie uit. Vanwege hun medisch beroepsgeheim garanderen we dat de privacy van werknemers gewaarborgd is. Slechts de uitslag van de test: ‘fit of niet fit voor werk’ wordt met de werkgever gedeeld, inhoudelijke informatie blijft onder het medisch beroepsgeheim bewaard.

Wanneer ADM-testen
Opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen naar gelang hun ADM-beleid om onaangekondigd en willekeurig ADM-testen af te nemen bij alle werknemers. De preventieve werking hiervan heeft zeker effect. In het ADM-beleid wordt dan bepaald wat de frequentie per jaar is en hoe de procedure exact verloopt. Bij vermoeden van middelengebruik kan ook ad hoc een test worden afgenomen. We schakelen hierop dan ons team van BIG-geregistreerde professionals in en zij voeren de procedure uit. Uiteraard gaat alles via de officiële weg, met toestemming van werknemer en geheel volgens de AVG-wetgeving ter bescherming van de werknemer.

Wil je meer weten over alcohol- en drugstesten op de werkvloer? Dat kan, vraag nu een gratis adviesgesprek aan via onderstaand contactformulier
Heb je acuut hulp nodig? Neem dan contact met ons op via: 06-16388133 of info@adm-support.nl

ADM-testen bij onze opdrachtgevers
Je hoopt het niet nodig te hebben. De schrik die je voelt als je signalen opvangt over medewerkers die onder invloed op de werkvloer zijn, is groot. Je moet handelen en snel. Opdrachtgevers weten ons te vinden en we schakelen snel om de ADM-testen op locatie te laten plaatsvinden, zodat er snel helderheid komt. Lees meer ervaringsverhalen op onze pagina Opdrachtgevers.

Vanuit de organisatie ontvingen we signalen dat medewerkers onder invloed aan het werk waren. We hebben toen zelf actie ondernomen met onaangekondigde visitaties met speurhonden. We kwamen schrikbarende aantallen tegen en wisten niet precies hoe we hiermee moesten omgaan. We hadden wel een zero tolerance beleid, maar dat bood geen soelaas om er daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. 

Via een interim manager kwamen we met ADM-support in contact. We gingen in gesprek over de mogelijkheden, welke verplichtingen je vanuit de werkgever hebt en wat juridisch haalbaar is. Ze zijn professioneel en oplossingsgericht en samen hebben we toen een ADM-beleid opgesteld, waardoor de seinen op groen gingen om het beleid uit te voeren. 

ADM-support heeft als eerste met een aantal BIG-geregistreerde mensen een onaangekondigde controle uitgevoerd. Meer dan 50% van de medewerkers was onder invloed aan het werk, bleek uit de test. We schrokken ons rot en tegelijkertijd werden onze vermoedens bevestigd. De dag erna hebben we alle medewerkers op de hoogte gesteld van het ADM-beleid en we zetten onze onaangekondigde controles voort, steeds steekproefsgewijs op willekeurige momenten. Hierna bleek dat al aanzienlijk minder medewerkers onder werktijd onder invloed waren. Ook zij waren geschrokken en velen zeiden: ‘Ik doe dit niet meer’ en hebben dat ook niet meer gedaan. Medewerkers die niks met deze problemen van doen hadden, vonden het fijn dat dit werd aangepakt. Een collega zelf verlinken voelt niet goed, nu is het geregeld. 

ADM-support verzorgde voorlichting aan alle medewerkers over: Wat is verslaving, hoe werkt het ADM-beleid en wat doet het voor jou als medewerker? Ook onze leidinggevenden kregen een uitvoerige training, die praktisch was en veel handvatten gaf. De pilletjes gingen letterlijk de tafel over. 

Deze training geeft duidelijkheid aan mensen die tot dan nog nooit in aanraking gekomen zijn met verslavingsproblemen. Vanuit zijn ervaringsverleden vertelt Edo duidelijk wat de signalen zijn, hoe het ADM-beleid wordt uitgevoerd en waarom dit zo belangrijk is. En bij een positieve test gaan we in gesprek en bieden we de medewerker professionele hulp aan. We volgen daarin het beleid en helaas, af en toe komt het voor dat we uiteindelijk dan afscheid moeten nemen van iemand. 

Dit ADM-beleid voeren we nu zo’n 3 à 4 jaar uit en de controles zijn nog steeds op willekeurige momenten ingepland. Het resultaat van dit beleid is dat we weten waarop we moeten letten en dat sporadisch mensen positief testen op verslavende middelen, bij de laatste testen zelfs niemand. Het is belangrijk dat je het ADM-beleid up to date houdt en open blijft communiceren met wat beter kan. Onze mensen werken op de terminal met grote, zware machines en onder invloed zijn tijdens het werk is een groot risico. We hebben met ons ADM-beleid in een paar jaar tijd een enorme vooruitgang geboekt naar een veiligere werkomgeving. We kunnen ADM-support daarom ook van harte aanbevelen.

Peter van Veelen

General Manager, Combined Cargo Terminals b.v.

Neem contact met ons op

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?