3 redenen voor een werkgever om een up-to-date ADM-beleid op te stellen

Een passend ADM-beleid hoort thuis in elke organisatie. Het ADM-beleid valt onder het veiligheidsbeleid dat werkgevers opstellen om de veiligheid voor alle medewerkers op de werkvloer te borgen. ADM staat voor alcohol, drugs en medicijnen. Meer mensen dan je vermoedt, hebben moeite om gebruik van alcohol en drugs te doseren of overzien de bijwerkingen van medicijngebruik niet. Maar denk ook aan gok-, seks-, gameverslavingen die wel degelijk problemen veroorzaken. 

Zelfs als ze middelen nuttigen in privé-tijd, heeft dat invloed op hun inzet en gedrag op de werkvloer. Als werkgever wil je voorbereid zijn om ook dit bedrijfsrisico te minimaliseren. Hier volgen 3 redenen voor een werkgever om een up-to-date ADM-beleid op te stellen.

1. Goed werkgeverschap

De wet verplicht bedrijven om zich als een ‘goed werkgever’ te gedragen. In de bredere zin van het woord verstaan we hieronder dat je goed voor je werknemers zorgt. Denk aan o.a. de plicht als werkgever om je werknemers een veilige werkomgeving te bieden en duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Het ADM-beleid helpt bij beide aspecten en zet in op preventie om incidenten te voorkomen. Daarbij geeft het meteen een houvast aan huidige en nieuwe medewerkers over het beleid op gebied van alcohol, drugs en medicijnen.

2. Juridisch kloppend

De wet-en regelgeving omtrent ADM en bij vermoeden van misbruik verandert regelmatig. Met een up-to-date ADM-beleid ben je als werkgever goed voorbereid als ondanks alle preventiemaatregelen toch een ADM-incident plaatsvindt. Elke stap in het proces inclusief de zorgplicht en eventuele sancties staan helder in een ADM-beleid vermeld. Op het moment dat je het ADM-beleid erbij pakt, wil je het stappenplan met wie waarvoor verantwoordelijk is, duidelijk benoemd hebben. Een goede inrichting van je ADM-beleid met up-to-date maatregelen versterkt je juridische positie, mocht het ooit tot een geschil komen. Natuurlijk ga je hier liever niet vanuit, en toch wil je ook dit bedrijfsrisico minimaliseren en klaar zijn voor de toekomst.

3. Preventieve werking

De preventieve werking van een ADM-beleid binnen organisaties is groot. Cijfers en ervaringsverhalen tonen aan dat doseringsproblemen in elk bedrijf spelen, hoewel ze vaak onopgemerkt blijven vanwege gebrekkige kennis. Het helpt als een up-to-date ADM-beleid aanwezig is en dat beleid in de organisatie actief wordt geïmplementeerd.

Het schept duidelijkheid voor de werkgever maar ook voor de werknemers. Want wat doe je als je opmerkelijk gedrag bij een collega constateert? Op ADM ligt nog een groot taboe en de algemene en specifieke kennis omtrent doseringsproblemen en soorten verslavingen zijn vaak onbekend. Beter om dit openlijk met elkaar te bespreken, voor een veilige werkomgeving en prettige werksfeer. Liever voorkomen dan herstellen.

Vragen over een passend en up-to-date ADM-beleid?

ADM-support wil ADM in organisaties uit de taboesfeer halen en gaat graag in gesprek over het voorkomen van ADM-incidenten. Dat start al met een passend ADM-beleid. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We beantwoorden graag alle vragen die je hebt.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?